Η λογιστική της υπεραξίας επιχείρησης, ή, Λογιστική του Goodwill.

Κύριος συγγραφέας: Αληφαντής, Γεώργιος Στ.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 2007
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16807

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16807