Η χρήση των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στο μάρκετινγκ: η εφαρμογή του γεω-μάρκετινγκ στις μονάδες υγείας.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Καραγκιόζη, Ελένη Ι.
Επόπτης Καθηγητής: Ανδρονικίδης, Ανδρέας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
GIS
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16974

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16974