Χρήση πληροφοριακών συστημάτων στήριξης αποφάσεων και επιχειρησιακής ευφυΐας στον τραπεζικό κλάδο.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Κύριος συγγραφέας: Μαστοροπούλου, Ευγενία
Επόπτης Καθηγητής: Φραγκοπούλου-Μάνθου, Βασιλική
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2015
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16992

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16992