Η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στην εποχή του Διαδικτύου

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Κύριος συγγραφέας: Πόπη, Ευγενία
Επόπτης Καθηγητής: Χατζηγάγιος, Θωμάς
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2015
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17049

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17049