Διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και ανθρώπινα δικαιώματα.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Κελαντώνη, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Μπιτζένης, Αριστείδης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Πρόγραμμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17058

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17058