Οι διαστάσεις της ευρωπαϊκής ισχύος: διλήμματα από τις τάσεις θεσμικής μετεξέλιξης της Ένωσης.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Βλαδίκας, Αργύριος
Επόπτης Καθηγητής: Βοσκόπουλος, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17078

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17078