Εμπειρική διερεύνηση της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της μεταβολής του ΑΕΠ, των επενδύσεων και των εξαγωγών για το Ηνωμένο Βασίλειο: μία ARDL προσέγγιση.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.

Πρώτος συγγραφέας: Τσικοπούλου, Ιφιγένεια
Επόπτης Καθηγητής: Δριτσάκης, Νικόλαος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2014
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17254

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17254