Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2003
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17311
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη