Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2003
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17311
id dspace-2159-17311
recordtype dspace
spelling dspace-2159-173112016-02-19T10:31:44Z Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003 2015-07-06T11:33:44Z 2015-07-06T11:33:44Z 2015-07-06T11:33:44Z 2003 Moving Image http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17311 el Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Moving Image
title Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003
spellingShingle Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003
title_short Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003
title_full Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003
title_fullStr Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003
title_full_unstemmed Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003
title_sort Συναυλία φοιτητών σύνθεσης ΜΕΤ, 5/11/2003
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
publishDate 2003
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17311
_version_ 1791018971776942080
score 12,428227