Συναυλία εγχόρδων Β. Συμεωνίδης, 1/6/2005

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17334

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17334