Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/11/2004

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2004
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17338
id dspace-2159-17338
recordtype dspace
spelling dspace-2159-173382016-02-19T12:57:09Z Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/11/2004 2015-07-07T08:52:03Z 2015-07-07T08:52:03Z 2015-07-07T08:52:03Z 2004 Moving Image http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17338 el Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Moving Image
title Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/11/2004
spellingShingle Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/11/2004
title_short Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/11/2004
title_full Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/11/2004
title_fullStr Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/11/2004
title_full_unstemmed Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/11/2004
title_sort Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/11/2004
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
publishDate 2004
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17338
_version_ 1796541584366370816
score 12,430347