Συναυλία φοιτητών σύνθεσης, 18/5/2004

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2004
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17351

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17351