Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005

Μορφή: Sound
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17365
id dspace-2159-17365
recordtype dspace
spelling dspace-2159-173652016-02-12T12:54:02Z Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005 2015-07-09T08:46:43Z 2015-07-09T08:46:43Z 2015-07-09T08:46:43Z 2005 Sound http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17365 el Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Sound
title Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005
spellingShingle Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005
title_short Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005
title_full Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005
title_fullStr Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005
title_full_unstemmed Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005
title_sort Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
publishDate 2005
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17365
_version_ 1796541593235226624
score 12,430038