Συναυλία: επιλογές 1, 1/12/2005

Μορφή: Sound
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17365

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17365