Συναυλία μουσικής δωματίου, 6/12/2007

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2007
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17382

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17382