Συναυλία σύνθεσης φοιτητών ΜΕΤ, 4/5/2006

Μορφή: Mp3
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2006
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17441
id dspace-2159-17441
recordtype dspace
spelling dspace-2159-174412016-02-15T10:08:38Z Συναυλία σύνθεσης φοιτητών ΜΕΤ, 4/5/2006 2015-07-13T19:14:00Z 2015-07-13T19:14:00Z 2015-07-13T19:14:00Z 2006 Mp3 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17441 el Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Mp3
title Συναυλία σύνθεσης φοιτητών ΜΕΤ, 4/5/2006
spellingShingle Συναυλία σύνθεσης φοιτητών ΜΕΤ, 4/5/2006
title_short Συναυλία σύνθεσης φοιτητών ΜΕΤ, 4/5/2006
title_full Συναυλία σύνθεσης φοιτητών ΜΕΤ, 4/5/2006
title_fullStr Συναυλία σύνθεσης φοιτητών ΜΕΤ, 4/5/2006
title_full_unstemmed Συναυλία σύνθεσης φοιτητών ΜΕΤ, 4/5/2006
title_sort Συναυλία σύνθεσης φοιτητών ΜΕΤ, 4/5/2006
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
publishDate 2006
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17441
_version_ 1795272861069344768
score 12,4297285