Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006

Μορφή: Mp3
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2006
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17460
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη