Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006

Μορφή: Mp3
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2006
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17460
id dspace-2159-17460
recordtype dspace
spelling dspace-2159-174602016-02-18T11:54:19Z Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006 2015-07-14T10:33:46Z 2015-07-14T10:33:46Z 2015-07-14T10:33:46Z 2006 Mp3 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17460 el Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Mp3
title Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006
spellingShingle Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006
title_short Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006
title_full Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006
title_fullStr Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006
title_full_unstemmed Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006
title_sort Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολοντσέλου, 6/2/2006
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
publishDate 2006
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17460
_version_ 1800799921864966144
score 12,433848