Συναυλία μουσικής δωματίου: εγχόρδων, 21/12/2006

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2006
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17465

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17465