Χορωδία ΜΕΤ, 8/6/2004

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2004
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17470

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17470