Το άγχος της εκτέλεσης: ζητήματα διδακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του μαθήματος πιάνου.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Μπόζαρλη, Σταυρούλα
Επόπτης Καθηγητής: Βούβαρης, Πέτρος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΠΕ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17499

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17499