Συγκριτική μελέτη των εκθέσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης Cosmote και Vodafone στον ελληνικό κλάδο τηλεπικοινωνιών.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.

Πρώτος συγγραφέας: Αβραμίδης, Νικόλαος
Επόπτης Καθηγητής: Σαρτζετάκης, Ευτύχιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2015
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17522

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17522