Το μεταπολεμικόν κυρίως εσωτερικόν δημόσιον χρέος.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 369-385).

Πρώτος συγγραφέας: Αντζουλάτος, Γ. Δ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1967
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17587

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17587