Ο Sombart και η συστηματοποίησις της πολιτικής οικονομίας: μεθοδολογική ανάλυσις.

Πρώτος συγγραφέας: Καλιτσουνάκης, Δημήτριος Εμμ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ι. Ζαχαρόπουλου, 1930
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17591

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17591