Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο.

Πρώτος συγγραφέας: Χορτάτος, Κωνσταντίνος Π.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1966
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17595
id dspace-2159-17595
recordtype dspace
spelling dspace-2159-175952017-05-12T12:04:25Z Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς. Χορτάτος, Κωνσταντίνος Π. Defensive Military policy Military science Law and legislation Άμυνα Στρατιωτική πολιτική Στρατιωτική επιστήμη Δίκαιο και νομοθεσία Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο. 2015-10-30T11:56:46Z 2015-10-30T11:56:46Z 2015-10-30T11:56:46Z 1966 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17595 el_GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές [χ.ό.]
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
topic Defensive
Military policy
Military science
Law and legislation
Άμυνα
Στρατιωτική πολιτική
Στρατιωτική επιστήμη
Δίκαιο και νομοθεσία
spellingShingle Defensive
Military policy
Military science
Law and legislation
Άμυνα
Στρατιωτική πολιτική
Στρατιωτική επιστήμη
Δίκαιο και νομοθεσία
Χορτάτος, Κωνσταντίνος Π.
Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς.
description Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και ευρετήριο.
format Text
author Χορτάτος, Κωνσταντίνος Π.
author-letter Χορτάτος, Κωνσταντίνος Π.
title Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς.
title_short Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς.
title_full Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς.
title_fullStr Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς.
title_full_unstemmed Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς.
title_sort Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς.
publisher [χ.ό.]
publishDate 1966
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17595
_version_ 1796541662032297984
score 12,430347