Δυνατότητες και προϋποθέσεις εσωτερικού δανεισμού υπό του ελληνικού κράτους.

Πρώτος συγγραφέας: Κούλης, Ι. Ν. (Ιωάννης Ν.)
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Το Νομικόν, 1954
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17596

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17596