Το πρώτον σχέδιον καταστατικής μεταρρυθμίσεως της μοναρχίας του ʹΟθωνος: μία σελίς από την πολιτικήν ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος.

Περιλαμβάνει βιβλογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Στασινόπουλος, Μιχ. Δ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1968
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17597

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17597