Γενική θεωρία της φορολογίας.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πυρσός, 1939
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17598

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17598