Ο κρατικός οικονομικός προγραμματισμός: εξ απόψεως δημοσίου δικαίου.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.217-225) και ευρετήριο.

Πρώτος συγγραφέας: Τζεβελεκάκης, Ιωάννης
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1974
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17599

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17599