Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Οικονόμου, Δημήτριος Π.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1967
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17600
Περίληψη: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.