Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Οικονόμου, Δημήτριος Π.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1967
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17600
id dspace-2159-17600
recordtype dspace
spelling dspace-2159-176002017-05-12T11:20:27Z Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως. Οικονόμου, Δημήτριος Π. Local government Greece Τοπική αυτοδιοίκηση Ελλάδα Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές. 2015-10-30T11:56:47Z 2015-10-30T11:56:47Z 2015-10-30T11:56:47Z 1967 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17600 el_GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές [χ.ό.]
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
topic Local government
Greece
Τοπική αυτοδιοίκηση
Ελλάδα
spellingShingle Local government
Greece
Τοπική αυτοδιοίκηση
Ελλάδα
Οικονόμου, Δημήτριος Π.
Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως.
description Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.
format Text
author Οικονόμου, Δημήτριος Π.
author-letter Οικονόμου, Δημήτριος Π.
title Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως.
title_short Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως.
title_full Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως.
title_fullStr Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως.
title_full_unstemmed Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως.
title_sort Η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοικήσεως προς ανάπτυξιν: διοικητικήν, οικονομικήν και πολιτικήν: συμβολή εις την έννοιαν της τοπικής αναπτυξιακής διοικήσεως.
publisher [χ.ό.]
publishDate 1967
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17600
_version_ 1796541663091359744
score 12,392439