Συμβολή εις την θεωρίαν του σχηματισμού των τιμών.

Περολαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. θ'-ις').

Πρώτος συγγραφέας: Δαμασκηνίδης, Αντ. Ν. (Αντώνιος Ν.)
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1953
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17603

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17603