Τεχνική και οικονομική των τραπεζικών εργασιών.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.

Πρώτος συγγραφέας: Τσουτρέλλης, Ευρυβιάδης Γ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1961
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17605

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17605