Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος.

Πρώτος συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, 1961
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17608
id dspace-2159-17608
recordtype dspace
spelling dspace-2159-176082017-05-15T12:42:27Z Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος. Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β. Public debts Public finance Economic policy Greece Δημόσια χρέη Δημόσια οικονομική Οικονομική πολιτική 1898-1939 Ελλάδα 2015-10-30T11:56:48Z 2015-10-30T11:56:48Z 2015-10-30T11:56:48Z 1961 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17608 el_GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
topic Public debts
Public finance
Economic policy
Greece
Δημόσια χρέη
Δημόσια οικονομική
Οικονομική πολιτική
1898-1939
Ελλάδα
spellingShingle Public debts
Public finance
Economic policy
Greece
Δημόσια χρέη
Δημόσια οικονομική
Οικονομική πολιτική
1898-1939
Ελλάδα
Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος.
format Text
author Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
author-letter Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
title Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος.
title_short Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος.
title_full Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος.
title_fullStr Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος.
title_full_unstemmed Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος.
title_sort Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος.
publisher Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή
publishDate 1961
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17608
_version_ 1796541664797392896
score 12,392439