Ιστορική επισκόπησις του προπολεμικού εξωτερικού δημόσιου χρέους της Ελλάδος.

Πρώτος συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, 1961
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17608

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17608