Το δημόσιον χρέος της Ελλάδος και απόψεις περί του διακανονισμού του.

Πρώτος συγγραφέας: Δερτιλής, Παναγιώτης Β.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Π. Σάκκουλα, 1960
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17615

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17615