Η χρηματοδοτική λειτουργία της επιχειρήσεως.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.[9]-13) και ευρετήριο.

Πρώτος συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βίκτωρ Α. Παπαζήσης, 1964
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17621

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17621