Τ' Αμπελάκια και ο μύθος για το συνεταιρισμό τους: συμβολή στην οικονομικοκοινωνική ιστορία της Ανατ. Θεσσαλίας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Κορδάτος, Γιάννης
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Μπουκουμάνης, 1973
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17624

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17624