Η κατανάλωσις εις την Ελλάδα ως συνολικόν οικονομικόν μέγεθος: συγκριτική επισκόπησις, βάσει επισήμων στατιστικών δεδομένων.

Πρώτος συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αργ. Παπαζήσης, 1958
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17635

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17635