Βιομηχανική πίστις και πιστωτική πολιτική.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές.

Πρώτος συγγραφέας: Τσουτρέλλης, Ευρυβιάδης Γ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1900
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17658

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17658