Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής.

Πρώτος συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Γραφείο Οικονομικών Ερευνώ Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, 1962
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17669
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη