Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής.

Πρώτος συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Γραφείο Οικονομικών Ερευνώ Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, 1962
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17669
id dspace-2159-17669
recordtype dspace
spelling dspace-2159-176692017-05-11T08:15:24Z Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής. Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β. Consumption Economics Κατανάλωση Οικονομική 2015-10-30T11:56:51Z 2015-10-30T11:56:51Z 2015-10-30T11:56:51Z 1962 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17669 el_GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Γραφείο Οικονομικών Ερευνώ Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
topic Consumption
Economics
Κατανάλωση
Οικονομική
spellingShingle Consumption
Economics
Κατανάλωση
Οικονομική
Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής.
format Text
author Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
author-letter Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
title Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής.
title_short Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής.
title_full Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής.
title_fullStr Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής.
title_full_unstemmed Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής.
title_sort Η συνολική κατανάλωσις: έννοιαι, διακρίσεις, σχέσεις, ροπαί και έλεγχοι αυτής.
publisher Γραφείο Οικονομικών Ερευνώ Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής
publishDate 1962
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17669
_version_ 1796541679320170496
score 12,430038