Αι ανώνυμοι εταιρείαι εν Ελλάδι: από οικονομικής και δημοσιονομικής απόψεως.

Πρώτος συγγραφέας: Αγγελόπουλος, Άγγελος Θεοδώρου
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ελλάς, 1928
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17674

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17674