Δημόσιες σχέσεις στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Πρώτος συγγραφέας: Μαγκλιβέρας, Διονύσης Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1969
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17687

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17687