Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing.

Πρώτος συγγραφέας: Ζευγαρίδης, Σπύρος
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1961
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17701
Η περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη