Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing.

Πρώτος συγγραφέας: Ζευγαρίδης, Σπύρος
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [χ.ό.], 1961
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17701
id dspace-2159-17701
recordtype dspace
spelling dspace-2159-177012017-05-09T13:00:18Z Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing. Ζευγαρίδης, Σπύρος Marketing English language Dictionaries Modern Greek Μάρκετινγκ Αγγλική γλώσσα Λεξικά Νέα Ελληνικά 2015-10-30T11:56:54Z 2015-10-30T11:56:54Z 2015-10-30T11:56:54Z 1961 Text http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17701 el_GR http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές Το τεκμήριο έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 2121/1993 [χ.ό.]
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
topic Marketing
English language
Dictionaries
Modern Greek
Μάρκετινγκ
Αγγλική γλώσσα
Λεξικά
Νέα Ελληνικά
spellingShingle Marketing
English language
Dictionaries
Modern Greek
Μάρκετινγκ
Αγγλική γλώσσα
Λεξικά
Νέα Ελληνικά
Ζευγαρίδης, Σπύρος
Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing.
format Text
author Ζευγαρίδης, Σπύρος
author-letter Ζευγαρίδης, Σπύρος
title Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing.
title_short Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing.
title_full Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing.
title_fullStr Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing.
title_full_unstemmed Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing.
title_sort Προτάσεις δια την απόδοσιν εις την ελληνικήν της ορολογίας του marketing.
publisher [χ.ό.]
publishDate 1961
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17701
_version_ 1796541688161763328
score 12,430038