Εφαρμογαί του συστήματος εισροών-εκροών εις διαφόρους χώρας.

Πρώτος συγγραφέας: Μπανταλούκας, Κλαύδιος Β.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Γραφείο Οικονομικών Ερευνών Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής, 1960
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17735

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17735