Η διαμόρφωσις του κόστους συναρτήσει του βαθμού δροστηριότητος εις τας βιομηχανικάς επιχειρήσεις.

Πρώτος συγγραφέας: Μεϊμάρογλου, Μάριος Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βίκτωρ Παπαζήσης, 1966
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17770

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17770