Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος: με βάση άγνωστες πηγές και ανέκδοτα αρχεία.

Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 339-341).

Πρώτος συγγραφέας: Κορδάτος, Γιάννης
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Μπουκουμάνης, 1972
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17788

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17788