Αι δημόσιαι σχέσεις εις ιδιωτικάς επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς.

Πρώτος συγγραφέας: Μαγκλιβέρας, Διονύσης Κ.
Μορφή: Text
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΕΛΚΕΠΑ, 1963
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17791

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17791